Kienlongbank phấn đấu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC

08:28 | 13/04/2019

(HQ Online) - Ngày 12/4, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank), ngân hàng này đã đề ra mục tiêu phấn đấu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và đặt mục tiêu lợi nhuận 306 tỷ đồng.

kienlongbank phan dau tat toan 100 trai phieu dac biet da ban vamc
Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank.

Kết thúc năm 2018, Kienlongbank đã đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt, như: Tổng tài sản đạt 42.310 tỷ đồng, tăng 13,35%; tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%; lợi nhuận trước thuế đạt 290,08 tỷ đồng

Từ những kết quả khả quan trên, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, với tổng tài sản 50.000 tỷ đồng, tăng 18,18%; tổng nguồn vốn huy động 45.200 tỷ đồng, tăng 20,54%; dư nợ cấp tín dụng 33.900 tỷ đồng, tăng 15,02%; lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.

Đặc biệt, Kienlongbank sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC trước ngày 31/12/2019.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kienlongbank tiếp tục thực hiện lộ trình phương án cơ cấu lại Ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện ngân hàng số, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường liên kết với các đối tác để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho khách hàng; triển khai toàn hàng tập trung kinh doanh hiệu quả sản phẩm mới liên kết với Công ty TNHH Bảo hiểm AIA Việt Nam, nhằm tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập.

Ngoài ra, Kienlongbank tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II, hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của NHNN.

Lê Thu