Kiểm tra, rà soát việc nhập khẩu mặt hàng nắp thùng xe bán tải

10:18 | 23/07/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát việc NK mặt hàng nắp thùng xe bán tải, đối chiếu với hướng dẫn để thực hiện phân loại và xử lý thuế đúng quy định.

Kiểm tra, rà soát các tờ khai nhập khẩu mặt hàng xe kéo dùng trong phạm vi hẹp
Rà soát, kiểm tra xuất nhập khẩu hàng hóa giống hệt hoặc tương tự để phân loại đúng quy định

Theo phản ánh của một số cục hải quan tỉnh, thành phố, qua rà soát dữ liệu trên hệ thống, các đơn vị phát hiện mặt hàng “nắp thùng xe bản tải” NK (khai báo là nắp đậy thùng xe bán tải, nắp chụp thùng xe bán tải...) được phân loại vào các mã số HS khác nhau như 39.26, 76.16, 87.08.

Nắp thùng xe bán tải. Ảnh: Internet
Nắp thùng xe bán tải. Ảnh: Internet

Về việc này, theo Tổng cục Hải quan Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XNK; Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 14/2015/TT-BTC; Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 đã hướng dẫn, quy định rõ.

Tham khảo Chú giải chi tiết HS thì mặt hàng “nắp thùng xe bán tải” là phụ kiện chỉ dùng cho xe bán tải, phù hợp phân loại vào nhóm 87.08 “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05”, phân nhóm “- Bộ phận và phụ kiện của thân xe (kể cả cabin)”, phân nhóm 8708,29 “- - Loại khác”, phân nhóm “-- - Loại khác”.

Theo đó, đối với xe bán tải (pick up) dùng chở người, mặt hàng trên phù hợp phân loại mã số 8708.2995 “- - - - - Loại khác”.

Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở hàng, mặt hàng trên phù hợp phân loại mã số 8708.29.98 "- - - - - Loại khác”.

Nụ Bùi