Kiểm tra, rà soát hàng nhập phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi thuế

16:33 | 06/04/2022

(HQ Online) - Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, ngăn ngừa việc trục lợi chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Hải quan Cầu Treo tăng cường kiểm soát các mặt hàng phòng chống dịch
Ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách trong hoạt động ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19
Hướng dẫn mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch

Hai năm qua, để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 169/NQ-CP, Nghị quyết số 106/NĐ-CP, công văn số 197/TTg-KTTH; Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản Quyết định số 155/QĐ-BTC, Quyết định số 436/QĐ-BTC, Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021, Quyết định số 2138/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 10947/BTC-TCHQ triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngày 27/8/2021, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện, bắt giữ 180 bộ kit test nhanh Covid-19
Ngày 27/8/2021, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện, bắt giữ 180 bộ kit test nhanh Covid-19 và 330 hộp thuốc Arbidol - mặt hàng được quảng cáo trên thị trường dùng trong điều trị Covid-19. Ảnh: Thái Bình

Căn cứ các văn bản nêu trên, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành các công văn số 864/TCHQ-TXNK ngày 14/2/2020, số 2106/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2020, số 8086/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2020, số 4717/TCHQ-TXNK ngày 4/10/2021 hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất.

Tuy nhiên, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, ngăn ngừa việc trục lợi chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát các lô hàng nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã thực hiện thủ tục miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng trong thông quan theo các Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong đó, lưu ý kiểm tra, rà soát đối tượng, phạm vi, điều kiện, hồ sơ, thủ tục miễn thuế, không thu thuế, trên cơ sở đó đánh giá mức độ rủi ro, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn hoặc có số lượng hàng hóa nhập khẩu tăng bất thường.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cục thuế tỉnh, thành phố và lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn để kiểm tra việc nhập khẩu đúng mục đích đã được miễn thuế, không thu thuế của các doanh nghiệp.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế, không thu thuế hoặc nhượng bán cho doanh nghiệp khác thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp không kê khai tờ khai mới, nộp đủ các loại thuế trước khi thay đổi mục đích sử dụng thì thực hiện xử phạt theo quy định hiện hành.

Nụ Bùi