Hướng dẫn về cơ quan kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu

10:10 | 16/08/2021

(HQ Online) - Liên quan đến vướng mắc Tổng cục Hải quan đã nêu về cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, Bộ Xây dựng cho biết đã có văn bản gửi Sở Xây dựng các địa phương.

“Vênh” trình tự, cơ quan kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng gây khó cho doanh nghiệp
Số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương vẫn sử dụng đúng mục đích thì không bị ấn định thuế
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, văn bản của Bộ Xây dựng nêu cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng và tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu thuộc Sở Xây dựng nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Về danh mục các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải kiểm tra, theo Bảng 1, Phần 2 QCVN 16 : 2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Về kiểm tra nhà nước về chất lượng và tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trong đó có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Đối với vướng mắc của Tổng cục Hải quan về việc một số Sở Xây dựng chưa thực hiện việc tiếp nhận đăng ký kiểm tra thì doanh nghiệp sẽ chưa có Giấy đăng ký kiểm tra có xác nhận của Sở Xây dựng để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng về bảo quản, thông quan hàng hóa, Bộ Xây dựng nêu: cơ quan Hải quan căn cứ vào tình hình thực tế và quy định pháp luật để xem xét giải quyết cho hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu được đưa về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng cấp.

N.Linh

Liên kết hữu ích