Số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương vẫn sử dụng đúng mục đích thì không bị ấn định thuế

20:01 | 16/07/2021

(HQ Online) - Theo quy định, số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương nhưng số nguyên liệu, vật tư này vẫn được DN sử dụng đúng mục đích gia công, sản xuất XK thì cơ quan Hải quan không thực hiện ấn định thuế.

Trong thời gian khởi kiện quyết định ấn định thuế người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế
Doanh nghiệp không bị ấn định thuế nếu thực hiện đúng quy định về nhận gia công
Một doanh nghiệp bị ấn định thuế và phạt 24 tỷ đồng qua thanh tra hải quan
Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan

Công ty TNHH Scansia Pacific vừa có công văn gửi cơ quan Hải quan kiến nghị về việc ấn định thuế đối với nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương.

Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm d khoản 3 Điều 60; điểm b khoản 4 Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38, khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ về xử lý kết quả kiểm tra.

Công chức Chi cục Hải quan cảng Sài gòn KV1 làm việc trong những ngày TPHCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (ảnh bên) Ảnh: Thu Hòa
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực 1. Ảnh: Thu Hòa

Tại điểm k khoản 4 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Trường hợp nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất XK chênh lệch âm (ít hơn) hoặc dương (nhiều hơn) so với số liệu đã báo cáo cơ quan Hải quan, cơ quan Hải quan đã xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch âm hoặc dương thì căn cứ hành vi vi phạm để xử lý và thực hiện ấn định thuế đối với toàn bộ phần chênh lệch bao gồm cả phần chênh lệch âm và phần chênh lệch dương. Trường hợp nguyên liệu, vật tư NK chênh lệch âm hoặc dương so với số liệu đã báo cáo cơ quan Hải quan nhưng cơ quan Hải quan không xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch, không xác định được hành vi vi phạm thì cơ quan Hải quan chỉ thực hiện ấn định thuế đối với số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch âm.

Đối với số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương nhưng số nguyên liệu, vật tư này vẫn được DN sử dụng đúng mục đích gia công, sản xuất XK thì cơ quan Hải quan không thực hiện ấn định thuế. DN phải theo dõi quản lý đối với nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất XK đối với nguyên liệu, vật tư NK lần đầu cho đến khi XK hết sản phẩm”.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất XK của Công ty TNHH Scansia Pacific chênh lệch dương so với số liệu đã báo cáo cơ quan Hải quan nhưng cơ quan Hải quan không xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch, không xác định được hành vi vi phạm, số nguyên liệu, vật tư này vẫn được DN sử dụng đúng mục đích gia công, sản xuất XK thì cơ quan Hải quan không thực hiện ấn định thuế.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, tại mục số 6 phụ lục Bảng Tổng hợp kèm theo công văn số 546/TCHQ-TXNK ngày 2/2/2021 của Tổng cục Hải quan đã lấy ví dụ về một số hành vi dẫn đến chênh lệch nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK sau khi tổng kết các hành vi vi phạm trong hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa XK. Cụ thể như khai khống định mức, nhập số lượng hàng hóa nhiều hơn so với số lượng ghi trên tờ khai hải quan, bán nguyên liệu, vật tư ra thị trường nội địa...

Tuy nhiên, trên thực tế có thể phát sinh các hành vi khác dẫn đến chênh lệch nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK gây thất thu cho NSNN. Do đó, cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại điểm k khoản 4 điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện xử lý theo theo quy định.

Nụ Bùi