Hướng dẫn giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh có thực hiện đóng hàng

15:03 | 06/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn 4281/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan Tây Ninh liên quan đến công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiện chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển.

Hơn 2 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu Cha Lo
5 vấn đề liên quan đến hàng hóa quá cảnh được nghiên cứu sửa đổi
Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với hàng thuê doanh nghiệp chế xuất gia công
1819-5-5208-25132-baohaiquan
Công chức Chi cục Hải quan Trảng Bàng, Cục Hải quan Tây Ninh hướng dẫn thủ tục XNK cho DN.

Cụ thể về địa điểm thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, đóng ghép, chia tách đối với hàng hóa quá cảnh, Tổng cục cho biết căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Quyết định số 3353/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đồng Phước thì địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Đồng Phước thuộc các địa điểm được thực hiện các hoạt động: chuyển tải, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải; chia tách, đóng chung container.

Về công tác giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết việc giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đã có kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được thực hiện theo khoản 3 Điều 52a và khoản 5 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoản 31 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới chưa thực hiện kết nối Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, việc giám sát hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 52c Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Tuy nhiên, đối với các địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới đã thực hiện cấp mã và kết nối với Hệ thống giám sát hải quan tự động (VASSCM) nhưng gặp vướng mắc trong việc thực hiện cung cấp thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa Hệ thống của Doanh nghiệp và Hệ thống của cơ quan Hải quan thì Cục Hải quan Tây Ninh thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại điểm a khoản 1 công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021 và Quy trình thủ tục hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các nội dung liên quan đến khai báo mã địa điểm trên tờ khai vận chuyển độc lập; về thủ tục giám sát hải quan vận chuyển từ cửa khẩu nhập về địa điểm kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung tại cửa khẩu nhập.

Ngoài ra, để thống nhất trong công tác quản lý đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh hướng dẫn doanh nghiệp khai báo tại chỉ tiêu “Ghi chú” trên tờ khai vận chuyển độc lập thông tin cụ thể phương tiện vận tải của Campuchia vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu Xa Mát đến địa điểm tập kết, kiểm tra tập trung của Công ty TNHH MTV Đồng Phước.

N.Linh

Liên kết hữu ích