Hướng dẫn doanh nghiệp FDI sử dụng Danh mục miễn thuế

11:01 | 05/08/2022

(HQ Online) - Để thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sử dụng Danh mục miễn thuế, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Triển khai loạt giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm
Hải quan TPHCM tập trung nhiều giải pháp xử lý nợ thuế
Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư
Công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: T.H

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Nguyễn Thị Thanh Hằng, căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của chủ dự án trong việc sử dụng hàng hóa miễn thuế và thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế thuộc Danh mục miễn thuế; căn cứ quy định tại điểm c.1, điểm c.2 khoản 1 Điều 5 Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc dừng sử dụng Danh mục miễn thuế, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư đã hệ thống nhiều nội dung quan trọng hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, đối với các Danh mục miễn thuế đã hết thời hạn nhập khẩu (thời hạn dự kiến kết thúc nhập khẩu đã được đăng ký tại thời điểm đăng ký Danh mục), không còn hiệu lực để làm thủ tục hải quan những dự án vẫn tiếp tục hoạt động, đề nghị doanh nghiệp có công văn thông báo về việc kết thúc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế, cam kết sử dụng hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế đúng mục đích theo quy định của pháp luật và nộp lại Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư.

Định kỳ hàng năm, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho Chi cục Hải quan quản lý hàng đẩu tư đến khi toàn bộ dự án chấm dứt hoạt động hoặc hàng hóa đã tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam hoặc khi hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa, đã được tiêu hủy.

Việc không nộp thông báo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm b, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Lê Thu