Hơn 9.000 tỷ đồng hoàn thuế cho doanh nghiệp TPHCM

12:03 | 21/09/2020

(HQ Online) - Trong 8 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 1.542 hồ sơ, với tổng số tiền hoàn là 9.103 tỷ đồng, giảm 5,8% về số lượng và 3,2% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2019.

hon 9000 ty dong hoan thue cho doanh nghiep tphcm
Số thuế hoàn chủ yếu thuộc các lô hàng xuất khẩu

Trong đó, hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 89% tổng số hồ sơ và 92% tổng số thuế được hoàn; trường hợp đầu tư chỉ chiếm 2,3% tổng số hồ sơ và 6,1% tổng số thuế được hoàn.

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, trong 8 tháng qua, Cục Thuế TPHCM thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 12.263 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là gần 2.502 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2020, tổng số doanh nghiệp (mã 10 số) đang hoạt động trên địa bànTPHCM là 259.161, trong đó số doanh nghiệp tăng cao hơn số doanh nghiệp giảm (so với thời điểm đầu năm). Cụ thể, số doanh nghiệp phát sinh mới là 27.136, trong khi số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động là 24.402 doanh nghiệp.

Lê Thu