Hơn 111 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng

15:38 | 30/10/2020

(HQ Online) - Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 10 tháng, cả nước có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.594,1 nghìn tỷ đồng.

Gần 99 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng
Thành lập nhiều doanh nghiệp, lừa đảo hơn 10.000 nhà đầu tư
Tăng cường quản lý doanh nghiệp sau thành lập
5448-doi-moi-co-che-xuc-tien-thu-hut-fdi-tai-dia-phuong1593392101
Trung bình mỗi tháng có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ảnh: Internet.

Con số này cho thấy, doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,9% về số doanh nghiệp, tăng 11,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 2.298 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32,6 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3.892,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 37,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với 10 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 148,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng theo cơ quan này, trong 10 tháng có gần 85,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoài Anh