Hàng xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu không được miễn thuế

15:28 | 20/09/2021

(HQ Online) - Theo pháp luật hiện hành không có quy định trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu.

Chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu sản xuất ô tô không được miễn thuế
Hàng xuất khẩu tái nhập nguyên trạng được hoàn thuế và không thu thuế nhập khẩu

Trước đề nghị của Công ty TNHH Icel Logistics liên quan tới việc xử lý thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài (theo loại hình A12, E31) để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp nắm bắt được các quy định và triển khai có hiệu quả vào thực tế.

Phôi nhôm hợp kim- Ảnh minh họa
Phôi nhôm hợp kim- Ảnh minh họa

Theo đó, quy định về các trường hợp miễn thuế tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 không có quy định trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu.

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định: “Sản phẩm xuất khẩu tại chỗ không được miễn thuế xuất khẩu. Người xuất khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ và kê khai nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất và trị giá của sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ”.

Đối chiếu với các quy định trên, trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Icel Logistics là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải là doanh nghiệp chế xuất) nhập khẩu nguyên liệu phôi nhôm hợp kim từ nước ngoài (mã loại hình A12, E31) để sản xuất thanh nhôm định hình xuất khẩu (có thuế suất thuế xuất khẩu) thì khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thanh nhôm định hình ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu (mã loại hình E62) phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu theo quy định.

Nụ Bùi