Chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

09:11 | 15/09/2021

(HQ Online) - Tổng Công ty Khánh Việt vừa có đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu.

Rà soát vướng mắc về thủ tục, thuế xuất nhập khẩu trong thực tiễn để sửa đổi
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu sản xuất ô tô không được miễn thuế
Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế được điều chuyển giữa hai dự án ưu đãi đầu tư
Xử lý thuế đối với tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Để DN hiểu các quy định, chính sách của pháp luật trong lĩnh vực hải quan liên quan đến nguyên liệu NK tại chỗ, theo Tổng cục Hải quan tại khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “hàng hóa XNK tại chỗ” thuộc đối tượng chịu thuế XNK.

Tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định: “Hàng hóa XNK tại chỗ bao gồm: a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; b) Hàng hóa mua bán giữa DN nội địa với DN chế xuất, DN trong khu phi thuế quan; c) Hàng hóa mua bán giữa DN Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với DN khác tại Việt Nam”.

1500-5-4819-img-1623
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang làm thủ tục cho DN. Ảnh: T. Tuấn

Điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng quy định: “Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế NK nếu người NK tại chỗ đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác thì người NK tại chỗ kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm NK tại thời điểm đăng ký tờ khai. Trường hợp người NK tại chỗ đã nộp thuế NK hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm NK tại chỗ vào sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này”.

Ngày 1/6/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Theo đó, tại điểm 4 mục 2 công văn số 2687/TCHQ-TXNK hướng dẫn: “Sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình khác (không phải loại hình gia công), người nộp thuế sử dụng mã loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (412), kê khai, nộp thuế NK”.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Tổng Công ty Khánh Việt ký hợp đồng nhận gia công với thương nhân nước ngoài để gia công tách cọng lá thuốc lá, sau khi kết thúc quá trình gia công, Tổng Công ty Khánh Việt có nhu cầu mua lại thành phẩm gia công (lá đã tách cọng, cọng thu hồi) của bên đặt gia công để sản xuất hàng hóa XK (sản phẩm NK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình khác, không phải theo loại hình nhập gia công) thì Tổng Công ty Khánh Việt phải đăng ký tờ khai hải quan mới theo loại hình nhập kinh doanh (A11), nhập kinh doanh sản xuất (A12), kê khai, nộp thuế NK và các loại thuế khác tương ứng với mã loại hình tờ khai A11, A12.

Sản phẩm gia công (lá đã tách cọng, cọng thu hồi) đã nộp thuế NK, sau khi đã đưa vào sản xuất và thực XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì Tổng Công ty Khánh Việt được hoàn thuế NK tương ứng với lượng nguyên liệu, vật tư NK cấu thành trong sản phẩm đã XK theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Nụ Bùi