Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu sản xuất ô tô không được miễn thuế

10:23 | 01/09/2021

(HQ Online) - Theo quy định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Do đó, đối với mặt hàng này sẽ không được miễn thuế nhập khẩu.

Miễn thuế nhập khẩu nếu hàng được phép tiêu hủy thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định
Chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế được điều chuyển giữa hai dự án ưu đãi đầu tư
Thực hiện miễn thuế đối với linh kiện nhập khẩu sản xuất máy thở của Vinsmart

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị miễn thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với dự án sản xuất ô tô chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: “b) Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Khoản 13 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc miễn thuế NK quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đổi tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Do đó, đối chiếu với các quy định hiện hành, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đầu tư tại huyện Cát Hải - TP Hải Phòng là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng sản xuất các mặt hàng ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất thì không được miễn thuế NK dù các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.

Nụ Bùi