Hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

10:49 | 07/01/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Ninh liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo quản lý tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở Cao Bằng
Những lưu ý về cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất
Quy định mới về cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Theo đó, về cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, từ ngày 1/1/2021 thực hiện đúng quy định tại Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan.

Về thủ tục hải quan, căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 09/2020/TT-BCT, Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC và Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) để được thực hiện thủ tục hải quan thống nhất đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, hàng hóa gửi kho ngoại quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Quy định này được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền. Quy định này được áp dụng từ 00h00 ngày 1/1/2021.

N.Linh