Hải quan tiếp tục kiến nghị xử lý vướng mắc thực hiện nghị định về an toàn thực phẩm

20:17 | 06/05/2019

(HQ Online) - Những vấn đề vướng mắc trong thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã nhiều lần được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị 3 bộ (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương) xử lý, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thống nhất do có những vẫn đề còn quan điểm khác nhau.

hai quan tiep tuc kien nghi xu ly vuong mac thuc hien nghi dinh ve an toan thuc pham Cần tháo gỡ vướng mắc xung quanh Nghị định 15 về an toàn thực phẩm
hai quan tiep tuc kien nghi xu ly vuong mac thuc hien nghi dinh ve an toan thuc pham Ngành Hải quan tăng cường xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
hai quan tiep tuc kien nghi xu ly vuong mac thuc hien nghi dinh ve an toan thuc pham
CBCC Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra hàng hóa NK. Ảnh: Thu Hòa.

Mới đây Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản đề nghị 3 bộ phối hợp triển khai một số nội dung.

Cụ thể, về áp dụng phương thức kiểm tra giảm, để cơ quan Hải quan có cơ sở xác định lô hàng, mặt hàng được áp dụng phương thức kiểm tra giảm theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các bộ cung cấp danh sách các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước XK thực hiện việc kiểm tra theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định.

Hướng dẫn cách thức, tiêu chí, thông tin kiểm tra xác định mặt hàng, lô hàng được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương theo điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định.

Cung cấp đầy đủ các lô hàng, mặt hàng của các tổ chức/cá nhân NK đã được 37 đơn vị kiểm tra nhà nước do các bộ chỉ định thông báo đủ điều kiện được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

Sớm triển khai thủ tục cấp Thông báo kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm trên Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan Hải quan tra cứu và kiểm tra được các DN đã có 3 lần liên tiếp đạt kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm theo phương thức kiểm tra thông thường để đưa vào diện kiểm tra giảm.

Về việc miễn tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm NK, do còn quan điểm khác nhau liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu NK để sản xuất sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trong nước, Bộ Y tế và Công Thương cho rằng trường hợp này được miễn tự cộng bố sản phẩm, miễn kiểm tra an toàn thực phẩm, trong khi đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thống nhất với quan điểm trên. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Y tế là cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định 15/2018/NĐ-CP cho ý kiến cụ thể, đồng thời hai bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế có ý kiến cụ thể nội dung này để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất.

Về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thuộc quản lý của Bộ theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Vấn đề tiếp theo cần được tháo gỡ liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp NK. Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại Danh mục hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo thống nhất theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra còn một số vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ cũng được Tổng cục Hải quan đề cập đến trong công văn gửi tới các bộ.

N.Linh