Hải quan Hà Nội kiến nghị bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa

14:03 | 24/09/2021

(HQ Online) - Liên quan đến việc thực hiện các thông tư về xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan Hà Nội kiến nghị Tổng cục Hải quan bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn.

Hải quan kiến nghị về quy định cửa khẩu được phép nhập khẩu ô tô
Hải quan TPHCM kiến nghị tăng cường lực lượng đi làm để thông quan hàng hóa XNK
Sửa, bổ sung hay hủy bỏ các quyết định xử phạt liên quan đến ấn định thuế sẽ phải xử lý ra sao?
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã cụ thể hóa các trường hợp hay phát sinh vướng mắc để cơ quan Hải quan hiểu và áp dụng thống nhất như: Sự khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Đồng thời, bổ sung Điều 7a về Xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

Tuy nhiên, trên thực tế các quy định về xuất xứ hàng hóa cần được bổ sung để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan khi thực hiện.

Trong đó, Cục Hải quan Hà Nội đề xuất làm rõ khái niệm về lô hàng giống hệt tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 62/2019/TT-BTC. Ví dụ, trường hợp tiêu chí xuất xứ có được phép ghi chung là RVC>40% cho nhiều lô hàng hay bắt buộc tất cả các lô hàng giống hệt được nhập khẩu nhiều lần phải có tiêu chí xuất xứ cụ thể giống hệ nhau như RVC 50%.

Hay tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định “Trường hợp sử dụng C/O điện tử được truyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp C/O bản quyền theo quy định của điều này”. Cục Hải quan Hà Nội đề xuất bổ sung quy định đối với trường hợp C/O tra cứu trên trang web của nước cấp được quy định trong thoả thuận giữa các nước.

Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định đối với chứng từ tự chứng nhận xuất xứ như: khái niệm, nguyên tắc áp dụng, dẫn chiếu việc thực hiện theo Hiệp định, văn bản nội luật hóa thỏa thuận song phương, đa phương mà Việt Nam ký kết, tham gia về tự chứng nhận xuất xứ.

Được biết, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang rà soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư 62/2019/TT-BTC phù hợp với thực tiễn, tránh gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

N.Linh