Hải quan Bắc Ninh nộp ngân sách hơn 8 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

10:44 | 10/12/2020

(HQ Online) - Năm 2020 (từ 16/12/2019 đến 15/11/2020), Hải quan Bắc Ninh đã xử lý vi phạm hành chính về hải quan 800 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 8,18 tỷ đồng.

Hải quan Bắc Ninh nỗ lực hiện đại hóa thu ngân sách
Hải quan Bắc Ninh thu hơn 4,4 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
Hải quan Bắc Ninh thu hơn 3,3 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: Q.H

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, hành vi vi phạm chủ yếu là khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định; vi phạm quy định về lưu mẫu, lưu hồ sơ, chứng từ chậm; chậm nộp hồ sơ thanh khoản, khai không đúng các nội dung trên tờ tờ khai…

Cụ thể, khai sai mã số dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp, hoặc khai sai mã số thuế giống với các hàng hóa chịu thuế nhập khẩu 0% để gian lận thuế.

Bên cạnh đó, một số tờ khai được phân vào luồng Đỏ nhưng doanh nghiệp không xuất trình tờ khai kiểm tra chi tiết hồ sở và hàng hóa để kiểm tra thực tế mà để quá 15 ngày theo quy định rồi làm công văn hủy.

Đối với những hành vi vi phạm như trên, Hải quan Bắc Ninh đều chuyển thông tin cho bộ phận quản lý rủi ro theo dõi, cập nhật đánh gia, phân tích tiêu chí quản lý rủi ro để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn.

Quang Hùng