Giảm thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

08:48 | 05/08/2022

(HQ Online) - Thời hạn thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được sửa đổi, giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế
Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VTIP): Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hướng tới hải quan số
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Cụ thể, từ ngày 15/9/2022, nhiều quy định liên quan đến cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng được đơn giản, cắt giảm hơn. Các nội dung này được quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT, doanh nghiệp sẽ không phải nộp bản sao “Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng” trong bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu như quy định tại Thông tư 13/2018/TT-BTTTT trước đó.

Đặc biệt, thời hạn thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được sửa đổi, giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ nộp sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp sẽ nhận giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử trên Cổng dịch vụ công.

Đối với giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại theo mẫu đến Cục An toàn thông tin. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Cục An toàn thông tin cấp lại giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp. Thời gian theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT cũng giảm 1 ngày so với quy định 3 ngày làm việc tại Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT trước đây.

Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT cũng quy định cụ thể Danh mục 24 sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép được cụ thể hóa mã HS và chia thành 5 mục gồm: Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối, sản phẩm an toàn lớp mạng, sản phẩm an toàn lớp ứng dụng, sản phẩm bảo vệ dữ liệu, sản phẩm loại khác.

Một điểm mới nữa của Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT là bổ sung yêu cầu khai báo về mã HS, đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm nhập khẩu trong Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT các Giấy phép nhập khẩu đã được cấp trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này vẫn được sử dụng cho đến hết thời hạn được ghi trên giấy phép. Riêng mã HS 8517.62.43 áp dụng từ ngày 1/12/2022.

N.Linh