Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế

11:05 | 13/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022
Đặt mục tiêu 90% người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan Thuế
Tổng cục Thuế thông tin về việc 1 tiệm vàng trốn thuế hàng chục tỷ đồng
Tổng cục Thuế đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế
Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế. Ảnh: TL.

Thông tin đề nghị cung cấp bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản thanh toán.

Tài khoản thanh toán thuộc phạm vi cung cấp là tài khoản thanh toán theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 23/2014/TT-NHNN, Thông tư số 16/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Thông tin cung cấp được sử dụng để đối chiếu với mã số thuế hoặc một số giấy tờ (đối với tổ chức là mã số doanh nghiệp hoặc số của giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; đối với cá nhân là số CMT/CCCD/hộ chiếu).

Việc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán thực hiện theo phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế. Các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để thực hiện cung cấp thông tin.

Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung thông tin đăng ký truyền nhận tài khoản thanh toán thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Trường hợp chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thì thực hiện đăng ký theo quy định.

Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng có thể lập danh sách bằng phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, hoặc kết xuất từ phần mềm do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xây dựng theo chuẩn định dạng dữ liệu.

Trường hợp cần đối chiếu danh sách người nộp thuế trước khi lập danh sách số hiệu tài khoản thanh toán thì thực hiện tra cứu dữ liệu do Tổng cục Thuế cung cấp. Tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế thì ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế; nếu tài khoản không có thông tin mã số thuế, thì thực hiện đối chiếu với các loại giấy tờ do Tổng cục Thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục Thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin.

Ngoài việc cung cấp danh sách mã số thuế của người nộp thuế, Tổng cục Thuế tiếp nhận và thông báo tình hình, chấp nhận danh sách số hiệu tài khoản thanh toán của người nộp thuế do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp. Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin và bắt đầu cung cấp, tiếp nhận thông tin từ ngân hàng thương mại kể từ ngày 3/5/2022.

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành công văn này, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập và gửi danh sách tài khoản thanh toán của người nộp thuế lần đầu đến Tổng cục Thuế, bao gồm toàn bộ các tài khoản thanh toán của người nộp thuế đang còn hiệu lực của tháng liền kề tháng cung cấp thông tin. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất 10 ngày của tháng kế tiếp), ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ (bao gồm mã số thuế lần đầu cung cấp và mã số thuế phát sinh đối với trường hợp ngân hàng thương mại đối chiếu danh sách người nộp thuế do Tổng cục Thuế cung cấp).

Thùy Linh