EVN sẽ số hóa mọi hoàn động vào năm 2020

14:55 | 25/12/2018

(HQ Online)- Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, từ năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ triển khai ứng dụng rộng rãi các công nghệ vào mọi mặt hoạt động của Tập đoàn.

evn se so hoa moi hoan dong vao nam 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Đó là khẳng định của ông Dương Quang Thành-Chủ tịch HĐTV EVN tại Hội thảo “EVN với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” diễn ra sáng nay (25/12), tại Hà Nội. 

Ông Dương Quang Thành nêu rõ: Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mới, ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan bộ ngành, EVN đã bắt tay vào thực hiện tiếp cận công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư. 

Tới nay, Tập đoàn đã hoàn thành và phê duyệt Đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN. EVN cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tại EVN và các đơn vị. 

5 định hướng chung đã đề ra gồm: Thứ nhất, nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả công nghệ số, công nghệ thông tin và các công nghệ của CMCN 4.0, bao gồm nhưng không giới hạn ở công nghệ IoT, AI, Big data, Cloud computing, Blockchain,.. vào mọi hoạt động từ quản trị doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị.

Thứ hai,  xây dựng Cloud nội bộ, dịch chuyển hệ thống phần mềm hiện hữu sang vận hành trên nền Cloud nội bộ; dịch chuyển hạ tầng máy chủ, lưu trữ sang công nghệ ảo hóa để tiết kiệm tài nguyên phần cứng và làm nền tảng xây dựng Cloud nội bộ.

Thứ ba, thực hiện kết nối trực tuyến, thông suốt các trung tâm dữ liệu nhằm khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các kho thông tin dữ liệu của EVN và các đơn vị.

Thứ tư, xây dựng các tiêu chuẩn về cơ sở dữ liệu dùng chung; xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu kết nối.

Thứ năm, lựa chọn công nghệ phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện tại của đơn vị để triển khai thực hiện; từng bước đánh giá hiệu quả để nhân rộng trong từng khối, đảm bảo khả năng giao tiếp và kết nối với nhau cũng như với ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động khác.

Được biết, hiện nay, EVN đã xây dựng các dự án thành phần, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị triển khai. Trong đó, EVN sẽ nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn trong dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền và các tổng công ty điện lực; ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động kinh doanh mua bán điện với khách hàng và điện mặt trời áp mái cho các tổng công ty điện lực; hệ thống điều khiển nhà máy điện thông minh; phát triển lưới điện thông minh; xây dựng hệ thống thông tin chăm sóc khách hàng trả lời tự động;...

 “Đề án này chung cho tập đoàn, còn các đơn vị riêng thuộc tập đoàn sẽ xây dựng đề án con để xử lý công việc của mình. Trong năm 2019, EVN đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện toàn bộ đề án, dự án. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, từ năm 2020, EVN sẽ triển khai ứng dụng rộng rãi các công nghệ vào mọi mặt hoạt động của Tập đoàn”, ông Dương Quang Thành nói. 

Trước đó, từ năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư, EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, đồng thời đề xuất với Bộ Công thương 6 sản phẩm ưu tiên phát triển trong cuộc CMCN 4.0. Nội dung Đề án đã đưa ra mục tiêu xây dựng Tập đoàn trở thành Tập đoàn hàng đầu trong khu vực, phát triển bền vững, hiệu quả, ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc CMCN 4.0 cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh - dịch vụ khách hàng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Thanh Nguyễn