Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Khắc phục tồn tại trong quản lý thuế

08:59 | 06/03/2019

(HQ Online) - Sau một thời gian dài chuẩn bị kĩ lưỡng, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đã hoàn thiện về chủ trương, chính sách và khắc phục tối đa những hạn chế của Luật hiện hành. Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Trần Quang Chiểu (ảnh) đã trao đổi với Báo Hải quan xung quanh nội dung của dự thảo Luật.

du thao luat quan ly thue sua doi khac phuc ton tai trong quan ly thue Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: VCCI đề nghị làm rõ hơn các nguyên tắc quản lý thuế
du thao luat quan ly thue sua doi khac phuc ton tai trong quan ly thue Góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi
du thao luat quan ly thue sua doi khac phuc ton tai trong quan ly thue

Đến giờ phút này, Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi đã tương đối hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu, cơ quan ban ngành liên quan. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng của dự thảo?

Có thể nói, so với Luật hiện hành, dự thảo Luật có nhiều nội dung được tiếp thu chỉnh lý để bảo đảm với yêu cầu mới về quản lý thuế. Trong đó, có quy định sửa đổi, bổ sung về quyền của người nộp thuế; trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế, các bộ, ngành liên quan trong quản lý thuế; áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế; bổ sung các quy định về chống chuyển giá...

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luật đó là cho phép người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp, tự quyết toán và phải tự chịu trách nhiệm về số thuế phải nộp. Đồng thời cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra để xác định số thuế phải nộp theo quy định, không phân biệt quy mô doanh nghiệp. Trong trường hợp giải thể, phá sản doanh nghiệp, người nộp thuế phải có trách nhiệm quyết toán, gửi cơ quan thuế xác nhận.

Việc thực hiện cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế đã góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức của người nộp thuế, giảm gánh nặng cho cơ quan quản lý thuế và tăng cường công tác hậu kiểm. Đây là xu hướng chung của nhiều nước trong quản lý thuế hiện nay.

Giao dịch thương mại điện tử đang "bùng nổ" tại Việt Nam do công nghệ thông tin đang được ứng dụng sâu, rộng trong đời sống xã hội đòi hỏi cơ quan thuế cũng phải thay đổi cách thức quản lý để tránh thất thu thuế. Vậy những quy định tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đã bao quát hết được loại hình này trong lĩnh vực thuế chưa, thưa ông?

Theo tôi, việc luật hóa quản lý các giao dịch thương mại điện tử là điểm mới, tiến bộ và phù hợp với xu thế hội nhập. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đang thực hiện. Thực tế ngành Thuế và Hải quan đã và đang thực hiện việc khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… Giao dịch điện tử bước đầu đã đạt được hiệu quả rất tích cực. Với những quy định về thương mại điện tử trong dự thảo Luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời cũng giúp cơ quan quản lý thuế quản lý hiệu quả hơn.

Trong thời điểm hiện nay, cơ sở hạ tầng công nghệ và nhân lực thực hiện của chúng ta chưa thực sự đồng bộ. Bên cạnh đó, do điều kiện phát triển của mỗi vùng miền, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, chưa có thể triển khai ngay giao dịch điện tử trên diện rộng, nhưng không phải vì thế mà chúng ta chưa đặt ra vấn đề này.

Để bảo đảm tính khả thi, dự thảo Luật quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Đồng thời, qua tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chuyên gia, các đối tượng chịu sự tác động, cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định thời điểm hiệu lực đối với hóa đơn điện tử trong lĩnh vực thuế chậm nhất là 2 năm sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Việc kéo dài thời điểm có hiệu lực của quy định này để bảo đảm cho việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ, về nhân sự để triển khai quy định này hiệu quả hơn, tránh lúng túng khi bắt tay thực hiện trên thực tế.

Dự kiến, nếu được Quốc hội thông qua, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi sẽ đi vào thực tiễn từ năm 2020. Ông có kỳ vọng như thế nào đối với việc sửa đổi Luật lần này?

Với những sửa đổi lớn trong dự thảo, tôi tin rằng điều đó sẽ góp phần khắc phục được tồn tại trong quản lý thuế. Về mặt chính sách, cơ bản chúng ta đã bao quát được những yêu cầu để bảo đảm quản lý thuế hiệu quả hơn, nhằm tránh thất thu ngân sách. Đồng thời, các quy định cũng thể hiện rõ quyền, trách nhiệm của người nộp thuế. Dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của từng chủ thể. Cùng với đó, quy định bổ sung quyền của người nộp thuế được yêu cầu cơ quan thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp nộp thừa. Như vậy, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thuế, của người nộp thuế được thể hiện cụ thể và rõ ràng hơn.

Xin cảm ơn ông!

Thùy Linh (thực hiện)