Doanh nghiệp được hoạt động như thế nào trong kế hoạch phục hồi kinh tế của Đồng Nai?

11:27 | 16/09/2021

(HQ Online) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Nai trong tình hình mới.

Doanh nghiệp hiến kế chuẩn bị cho phục hồi sản xuất
Khai thác giá trị kinh tế từ hai cửa khẩu cảng biển đầu tiên của Đồng Nai và Bình Thuận
Doanh nghiệp được hoạt động như thế nào trong kế hoạch phục hồi kinh tế của Đồng Nai?

Kế hoạch của Đồng Nai nhằm tiến tới khôi phục các hoạt động trong môi trường sống chung với Covid-19

Theo đó, kế hoạch bắt đầu được thực hiện từ lúc 0 giờ ngày 20/9. Quá trình thực hiện vừa đánh giá, vừa rút kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ tiếp theo trên cơ sở kết quả thực hiện các giải pháp phòng chống dịch của ngành y tế, tiến tới khôi phục các hoạt động trong môi trường sống chung với Covid-19.

Theo đó, trên cơ sở các tiêu chí về tỷ lệ tiêm vắc xin và mức nguy cơ, Đồng Nai sẽ phân chia các vùng đỏ, cam, vàng và xanh. Từ đó, thực hiện mở dần từng bước lộ trình bình thường mới đối với các vùng và phải đảm tuyệt đối an toàn; việc đánh giá các tiêu chí được thực hiện định kỳ 1 lần/tuần để áp dụng các biện pháp phù hợp.

Trong đó, người dân 3 vùng đỏ, cam, vàng vẫn thực hiện theo chỉ thị 16+, bao gồm duy trì các hoạt động phong tỏa, dừng các dịch vụ không thiết yếu, hoạt động tôn giáo, tham quan du lịch, các sự kiện ngoài trời…

Đối với người dân vùng xanh, tùy vào tỷ lệ tiêm vắc xin sẽ áp dụng các chỉ thị 15+, chỉ thị 19+ và bình thường mới+. Điều kiện kèm theo là tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 180 ngày.

Cụ thể, người dân vùng xanh có tỉ lệ tiêm vắc xin dưới 60%, dưới 20% tiêu đủ liều thực hiện chỉ thị 15+ có thể tập trung dưới 20 người trong 1 phòng; dưới 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại địa điểm công cộng.

Người dân ở vùng xanh có tỷ lệ tiêm vắc xin từ 60 - 70% và 20% tiêm đủ liều thực hiện chỉ thị 19+ có thể tập trung dưới 30 người trong 1 phòng, dưới 20 người ngoài công sở, giữ khoảng cách tối thiểu 1m ngoài công cộng.

Người vùng xanh có tỷ lệ tiêm vắc xin trên 70% và trên 20% tiêm đủ liều thực hiện bình thường mới + cho phép mở lại các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, đảm bảo quy định 5K…

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, doanh nghiệp đang thực hiện phương án "3 tại chỗ" được lựa chọn 1 trong 2 phương án: thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung lao động để duy trì sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phối hợp chính quyền địa phương cho người lao động đi, về hàng ngày.

Điều kiện là doanh nghiệp không có F0 trong 14 ngày trước khi thực hiện, trong 7 ngày đầu tiên tổ chức cho từ 10-20% số lao động đi về hàng ngày, sau đó cứ mỗi 7 ngày tăng thêm 10-20% cho đến khi hết số lao động. Người lao động được đi về hàng ngày đảm bảo phải ở khu vực vùng xanh tại địa phương và phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi Covid-19 trong vòng 180 ngày.

Đối với doanh nghiệp không thực hiện "3 tại chỗ" nhưng có nhu cầu hoạt động trở lại, có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án: đăng ký phương án "3 tại chỗ" hoặc cho người lao động đi, về nhà hàng ngày nhưng phải đảm bảo các điều kiện. Cụ thể, người lao động phải ở khu vực vùng xanh, được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (sau 14 ngày) hoặc đã điều trị khỏi Covid-19 trong vòng 180 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính.

Nguyễn Hiền