DN tự quyết mức chi hoa hồng bán vé đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

11:03 | 18/10/2017

(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

dn tu quyet muc chi hoa hong ban ve dat cuoc dua ngua dua cho va bong da quoc te

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Thông tư này, trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trường đua ngựa, đua chó đề nghị thành lập hội đồng giám sát cuộc đua.

Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Sở Tài chính trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trường đua ngựa, đua chó quyết định thành lập hội đồng giám sát. Hội đồng giám sát cuộc đua có quyền yêu cầu, chỉ định kiểm tra đối với bất kỳ con ngựa đua, chó đua tham gia cuộc đua nếu thấy cần thiết hoặc phát hiện có dấu hiệu gian lận.

Hoạt động tổ chức cuộc đua ngựa, đua chó của doanh nghiệp sẽ bị tạm dừng nếu thiết bị xuất phát và camera xác định ngựa đua, chó đua về đích chưa đầy đủ và không đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc tổ chức cuộc đua và xác định kết quả cuộc đua; tổ chức đua ngựa, đua chó không đúng lịch và địa điểm tổ chức các sự kiện đặt cược đã thông báo; gian lận trong việc tổ chức cuộc đua,...

Bộ Tài chính cũng quy định: Việc xác định doanh thu, chi phí để kê khai, tính nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh đặt cược được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

Chi phí hoạt động kinh doanh đặt cược là toàn bộ chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh đặt cược được xác định theo quy định của pháp luật. Trong đó, chi phí trả thưởng là số tiền thực tế doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả cho người chơi trúng thưởng khi tham gia đặt cược theo quy định tại Thể lệ đặt cược và quy định của pháp luật về thuế.

Nếu chi hoa hồng đại lý bán vé đặt cược, mức chi do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược quyết định và phải được quy định cụ thể tại hợp đồng đại lý bán vé đặt cược ký kết giữa doanh nghiệp kinh doanh đặt cược và đại lý bán vé đặt cược.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược chỉ thanh toán tiền hoa hồng đại lý cho đại lý bán vé đặt cược sau khi đã hoàn tất việc xác nhận số lượng vé đặt cược đã tiêu thụ và đại lý bán vé đặt cược đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng đại lý bán vé đặt cược đã ký kết.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp của các cá nhân làm đại lý bán vé đặt cược trước khi thanh toán tiền cho đại lý bán vé đặt cược theo quy định của pháp luật thuế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/12/2017.

H.Vân