Đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp nợ gần 26 tỷ đồng thuế

09:56 | 22/07/2022

(HQ Online) - Một doanh nghiệp gia công xuất khẩu nợ chây ỳ gần 26 tỷ đồng tiền thuế đã bị Cục Hải quan TPHCM đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Nợ hơn 19 tỷ đồng, một công ty xăng dầu bị cưỡng chế
Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Đề nghị thu hồi giấy phép của doanh nghiệp nợ gần 26 tỷ đồng thuế

Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công- Cục Hải qua TPHCM, căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Giang (MST: 0301936480), địa chỉ đăng ký kinh doanh: 159/6 Vườn Lài, phường 14, quận Tân Phú, TPHCM), đến nay còn tiền thuế nợ quá hạn quá 90 ngày số tiền 25,827 tỷ đồng tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công.

Sau nhiều lần đôn đốc nộp thuế, nhưng doanh nghiệp vẫn không thực hiện nghĩa vụ thuế cho nhà nước. Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đề nghị cơ quan này thực hiện biện pháp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Giang.

Lý do đề nghị thu hồi, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định mà vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thực hiện thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục quy định hoặc thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công về lý do không thu hồi.

Lê Thu