Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 70% đường thô?

16:17 | 18/08/2021

(HQ Online) - Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện đấu giá thí điểm quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan như đã thực hiện những năm trước và theo tỷ lệ lượng đường thô là 70%, đường tinh luyện là 30% trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan.

Bất thường: nhập khẩu đường từ 5 nước ASEAN tăng gấp 10 lần
Nhập khẩu đường vẫn ẩn chứa nhiều bất thường
Đường nhập khẩu làm chủ thị trường, đường nội tồn kho
Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường

Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 70% đường thô?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc triển khai đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Theo đó, về chủng loại, số lượng đường (đường thô, đường tinh luyện) trong tổng số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện đấu giá thí điểm quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan như đã thực hiện những năm trước và theo tỷ lệ lượng đường thô là 70%, đường tinh luyện là 30% trong tổng lượng hạn ngạch thuế quan.

Điều này để phát huy hiệu quả cho những nhà máy sản xuất đường tinh luyện, đảm bảo nguyên liệu sản xuất trong nước, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, người dân trồng mía thực hiện theo cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ NN&PTNT cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021.

Cụ thể, về xác định mức giá khởi điểm tham gia đấu giá của đường tinh luyện và đường thô (tại Điều 12 dự thảo Quy Chế): Đề nghị Bộ Công Thương và Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tính toán mức giá khởi điểm và bước giá sao cho phù hợp với tình hình thị trường trong nước và quốc tế tại thời điểm tổ chức đấu giá; có thông báo, niêm yết công khai đảm bảo minh bạch thông tin.

Về đối tượng được tham gia đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021, Bộ NN&PTNT thống nhất như Điều 5 dự thảo Quy chế. Đối tượng được tham gia đấu giá gồm: Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện.

Trước đó, cuối tháng 6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá thí điểm năm 2021 là 108.000 tấn.

Uyển Như