Công ty TNHH Intel Products Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên

14:45 | 30/03/2023

(HQ Online) - Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) vừa được Tổng cục Hải quan gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Tiếp tục thúc đẩy ký kết công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên
Vietsovpetro được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Công ty TNHH Fushan Technology được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Công ty Vicostone được gia hạn áp dụng doanh nghiệp ưu tiên
Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Intel

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao được công nhận doanh nghiệp ưu tiên đầu tiên từ năm 2013.

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Intel Việt Nam được trao chứng nhận doanh nghiệp ưu tiên lần đầu năm 2013.

Thời gian gia hạn áp dụng đối với Công ty là 36 tháng (kể từ ngày 12/11/2022).

Chương trình doanh nghiệp ưu tiên được triển khai thí điểm từ năm 2011. Đến năm 2014 được triển khai chính thức thông qua việc đưa các quy định về chương trình vào Luật Hải quan năm 2014.

Hết năm 2022, cả nước có tất cả 74 doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên, trong đó có 23 doanh nghiệp Việt Nam, 15 doanh nghiệp Hàn Quốc, 15 doanh nghiệp Nhật Bản, còn lại là các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Italy, Đan Mạch...

Theo số liệu báo cáo, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 74 doanh nghiệp ưu tiên đạt 221 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 30% tổng kim ngạch của cả nước.

Các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp ưu tiên khá đa dạng, từ lĩnh vực công nghiệp, gia công, chế biến; chế tạo đến nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

Thái Bình