Công ty Sumidenso Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên

15:18 | 22/07/2022

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký Quyết định 1521/QĐ-TCHQ gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.

Thủy sản Minh Phú được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Tôn Đông Á được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Công ty XNK 2-9 Đắk Lắk được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Doosan Vina được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
Công ty Sumidenso Việt Nam được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (KCN Đại An, Hải Dương) được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính.

Thời gian gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam từ ngày 19/7/2022 đến 19/7/2025.

Sau thời hạn trên, nếu Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam là doanh nghiệp FDI của Nhật Bản. Doanh nghiệp này là một trong những doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên đợt đầu tiên năm 2011.

Hiện cả nước có 74 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.

Thái Bình