Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam

10:03 | 15/08/2019

(HQ Online) - Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam được ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

cong bo bo nguyen tac quan tri cong ty theo thong le tot nhat dau tien cua viet nam
Các đại biểu trong Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất cho các công ty đại chúng của Việt Nam

Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất cho các công ty đại chúng của Việt Nam vừa diễn ra tại TPHCM.

Đây là Bộ Nguyên tắc về quản trị công ty lần đầu tiên được xây dựng và công bố tại Việt Nam, là thành quả của sự hợp tác trực tiếp giữa UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Bộ Nguyên tắc đưa ra một loạt khuyến nghị về thông lệ quản trị công ty tốt nhất theo OECD, trọng tâm dành cho các công ty đại chúng tại Việt Nam.

Bộ Nguyên tắc bao gồm các tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật, khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất. Tài liệu này cũng sẽ giúp Việt Nam hội nhập với các thị trường ASEAN vốn đã có các bộ nguyên tắc tương tự từ lâu.

“Bộ Nguyên tắc là nỗ lực mới nhất của các bên để hỗ trợ các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết áp dụng các tiêu chuẩn quản trị công ty quốc tế. Điều này giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán” - ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu.

“Mục tiêu cao nhất là thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư, tăng trưởng thị trường vốn Việt Nam, để dẫn tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.” - ông Dũng cho biết.

Bộ Nguyên tắc này gồm mười nguyên tắc với các khuyến nghị chi tiết về các thông lệ tốt nhất, tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên trong thực thi quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam. Sáu trong số mười nguyên tắc tập trung vào chức năng hoạt động của hội đồng quản trị, đây là lĩnh vực đòi hỏi phải cải thiện hơn nữa tại nhiều doanh nghiệp trong nước. Bốn nguyên tắc còn lại gồm các lĩnh vực như kiểm soát môi trường, công bố thông tin và minh bạch, quyền của cổ đông và quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan.

Bộ Nguyên tắc cũng gồm các điều khoản liên quan tới kinh doanh có trách nhiệm, như thúc đẩy đa dạng giới và khuyến khích sự tập trung mạnh mẽ hơn vào các vấn đề môi trường và xã hội trong hội đồng quản trị.

“Quản trị công ty là một phần quan trọng của các thị trường vốn lành mạnh. Quản trị công ty tốt có thể giúp đảm bảo dòng vốn dài hạn được phân bổ hiệu quả hơn vào đầu tư sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng bền vững hơn và phát triển kinh tế xã hội ở các thị trường mới nổi như Việt Nam” - Tổng Giám đốc Điều hành IFC Ông Philippe Le Houérou phát biểu.

Dù Bộ Nguyên tắc này chủ yếu nhằm hướng dẫn các thông lệ quản trị tốt cho các công ty đại chúng và niêm yết tại Việt Nam, các doanh nghiệp khác cũng có thể áp dụng Bộ Nguyên tắc này như một chuẩn mực cho các thông lệ tốt về quản trị công ty.

Là cơ quan ban hành Bộ Nguyên tắc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cùng với các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị công ty, và theo dõi việc các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng Bộ Nguyên tắc này.

Các doanh nghiệp có thể download Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất tại đây

M.Dung