Có được miễn tiền phạt, tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng?

10:22 | 23/07/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Bautex Vina đề xuất cơ quan Hải quan xem xét miễn tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh gây ra.

Doanh nghiệp cần ứng phó ra sao với các rủi ro pháp lý từ Covid-19?
Không tính phạt chậm nộp nếu có lý do bất khả kháng

Theo phản ánh của Cục Hải quan Bình Phước, trong quá trình thực hiện kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã kiểm tra đối với mặt hàng sợi của Công ty TNHH Bautex Vina. Với kết quả kiểm tra, Cục Hải quan Bình Phước đã có thông báo ấn định thuế đối với mặt hàng sợi do DN khai báo sai mã số HS theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Bautex Vina có ý kiến, cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế đối với những tờ khai hải quan đăng ký sau ngày công văn chỉ đạo kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng loại hình A12. Việc kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 5 năm sau khi hàng hóa đã thông quan đối với loại hình kinh doanh A12 sẽ gây khó khăn cho DN vì DN đã tính toán các khoản lời lãi sau khi sản xuất hàng hóa và sau đó cơ quan Hải quan kiểm tra sau thông quan và ấn định thuế với số tiền lớn thì DN không tính toán dự trù này.

Công ty TNHH Bautex Vina nhấn mạnh, do ảnh hưởng của dịch Covid, hiện tại DN không có đơn hàng, khách hàng chậm thanh toán, DN đang duy trì hoạt động cầm chừng…

Công chức Hải quan Bình Phước kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh. Ảnh: N.H
Công chức Hải quan Bình Phước kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh. Ảnh: N.H

Do đó, Công ty TNHH Bautex Vina đồng ý nộp tiền ấn định thuế nhưng xin gia hạn tiền ấn định thuế đến 31/12/2021. Đồng thời, Công ty TNHH Bautex Vina đề xuất cơ quan Hải quan xem xét miễn tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp. Lý do Công ty TNHH Bautex Vina cho rằng, vì ảnh hưởng của dịch nên tình hình hoạt động của DN gặp nhiều khó khăn.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định một trong các trường hợp bất khả kháng: “a) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.

Khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “8. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này”.

Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này....

3. Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau: a) Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”.

Khoản 1 Điều 140 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế: “1. Người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại. 2. Không miễn tiền phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với các trường hợp đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Điểm a1 khoản 2 Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/1/2021 của Bộ Tài chính quy định: “2. Tài liệu gửi kèm công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế… a.1) Văn bản xác nhận của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn; UBND, phường, thị trấn; Ban quản lý KCN, Khu chế xuất, KKT, Ban quản lý cửa khẩu, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng về việc thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản 1 xuất, kinh doanh: 1 bản chính”.

Đối chiếu với các quy định dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Bautex Vina bị ấn định thuế (các tờ khai đã hoàn thành thông quan năm 2018, 2019) và hiện tại DN vẫn hoạt động (không phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh) thì phải nộp tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định.

Nụ Bùi