Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

11:20 | 26/11/2021

(HQ Online) - Kể từ 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm 50% so với quy định hiện hành.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm nhiều loại phí, lệ phí trong năm 2022
Các bộ, ngành ủng hộ gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Kể từ 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%. Ảnh: Internet.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Từ ngày 1/6/2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phi trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Thùy Linh