Chấm dứt hoạt động một cửa hàng miễn thuế

10:55 | 26/09/2022

(HQ Online) - Cục Hải quan TPHCM vừa thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH SAS Distribution theo đề nghị của doanh nghiệp này.

Gia hạn hàng gửi kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế
Nhiều cửa hàng miễn thuế bị tạm dừng, dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19
2208-11-2-baohaiquan
Nhiều cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Được biết, Công ty TNHH SAS Distribution được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp phép hoạt động vào tháng 5 năm 2019, ngành nghề kinh doanh: Buôn bán đồ uống, rượu, bia, nước giải khát

Công ty này được Tổng cục Hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theo văn bản số 2678/QĐ-TCHQ ngày 23/12/2019.

Theo Cục Hải quan TPHCM, lý do thông báo chấm dứt được thực hiện theo đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp.

Theo thông báo này, Cục Hải quan TPHCM yêu cầu Công ty TNHH SAS Distribution thực hiện các nội dung được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Chi cục Hải quan Quản lý Hàng Đầu tư thực hiện các nội dung được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Lê Thu