Gia hạn hàng gửi kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế

11:21 | 23/12/2021

(HQ Online) - Hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ được gia hạn thời gian lưu giữ.

Hướng dẫn tiêu hủy hàng hóa gửi kho ngoại quan
Do dịch Covid-19, doanh nghiệp chế xuất được thuê kho bên ngoài lưu giữ hàng hóa
Hải quan TPHCM đàm phán miễn phí lưu kho, bãi cho nhiều lô hàng viện trợ
Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan, hàng lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế nhưng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan do tác động của dịch Covid-19, ngày 8/12/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 về việc gia hạn thời hạn lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, theo nội dung Điều 1 Nghị quyết thì hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đã hết thời hạn lưu giữ (bao gồm cả thời gian gia hạn) theo quy định tại Điều 47 và Điều 61 của Luật Hải quan, phát sinh kể từ ngày 1/4/2020 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 đến ngày người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, được tiếp tục lưu giữ cho đến không quá 12 tháng sau ngày công bố hết dịch (không cần làm thủ tục gia hạn).

Hàng hóa gửi kho ngoại quan được gia hạn theo quy định tại Điều này khi xuất khẩu phải xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.

N.Linh