Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của công ty Nippon Express

14:45 | 25/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 337/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam), địa chỉ tại Bình Dương.

Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của công ty A.N.C
Chi nhánh công ty Vacxin Việt Nam đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan
Công nhận kho ngoại quan mới tại Hải Dương

Trước đó Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) đã có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

Cục Hải quan Bình Dương cũng có báo cáo thanh khoản hàng tồn của công ty trước khi xem xét chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

Quyết định chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) có hiệu lực từ ngày ký (24/2/2021 và bãi bỏ Quyết định 1467/QĐ-TCHQ ngày 16/8/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

N.Linh