Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của công ty A.N.C

13:51 | 08/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 258/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hàng hóa A.N.C.

Chi nhánh công ty Vacxin Việt Nam đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan
Thêm 3 doanh nghiệp mới được công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Có 970 đại lý làm thủ tục hải quan đang hoạt động
Thu hồi 5 mã số nhân viên, chấm dứt 2 đại lý làm thủ tục hải quan

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hàng hóa A.N.C có địa chỉ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 6/2020, Tổng cục Hải quan đã tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hàng hóa A.N.C do không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan.

Công ty bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan trong thời hạn quy định tại Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

N.Linh