Bộ Tài chính sắp giảm thêm một loại phí

13:00 | 25/02/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.

0943-le-phi
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự thì nộp phí như sau:

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021, nộp phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Trong thời gian có hiệu lực của thông tư này, không nộp phí thẩm định cấp các loại giấy phép nêu trên theo mức thu phí quy định tại Mục I và Mục II Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Từ ngày 1/1/2022 trở đi, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ nêu trên theo mức quy định tại Thông tư số 249/2016/TT-BTC.

Đây là động thái tiếp tục rà soát các chính sách của Bộ Tài chính để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

H.Vân