• Bộ Tài chính sắp giảm thêm một loại phí - 13:00 | Thứ năm, 25/02/2021
    Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự.