Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi vướng mắc liên quan đến thực hiện Thông tư 05

07:58 | 22/11/2022

(HQ Online) - Trước vướng mắc và đề nghị hướng dẫn của cơ quan Hải quan trong quá trình triển khai quy định tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được (gọi tắt là Thông tư 05), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phản hồi và cho biết, đơn vị sẽ tiến hành rà soát, nghiên cứu để hiệu chỉnh tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 05 cho phù hợp với thực tế.

Đẩy mạnh phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Doanh nghiệp góp ý về dự thảo Thông tư thay thế các thông tư về xác định xuất xứ hàng hóa XNK
Bộ Kế hoạch và Đầu tư phản hồi vướng mắc liên quan đến thực hiện Thông tư 05
Công chức Cục Hải quan Quảng Nam kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Sẽ rà soát hiệu chỉnh

Liên quan đến vấn đề cơ quan Hải quan vẫn còn phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến việc xác định mặt hàng trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở xem xét miễn thuế NK, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có công văn 9045/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn, giải đáp cụ thể (Tạp chí Hải quan đề cập tại số 84 phát hành ngày 21/10/2022-PV).

Ngay sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi Bộ Tài chính phản hồi về vấn đề này. Tại công văn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết ngày 7/10/2022, đơn vị đã có công văn 7170/BKHĐT–KTCN đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Theo công văn 7170/BKHĐT–KTCN, để tiếp tục giải quyết vướng mắc phát sinh, đồng thời rà soát hàng hóa đã được sản xuất mới xuất hiện trên thị trường; hàng hóa đến nay đã dừng sản xuất/cung cấp ra thị trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cập nhật Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Bộ này nhấn mạnh, đối với các hàng hóa trong 2 lần cập nhật Danh mục (năm 2018 và 2021) không có cơ quan, đơn vị nào đăng ký đã sản xuất được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành rà soát, xem xét loại bỏ khỏi Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Đối với các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện một số điều khoản của Thông tư 05, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ tiến hành rà soát, nghiên cứu để hiệu chỉnh tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 05 cho phù hợp. Và mong muốn Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tích cực phối hợp trong quá trình soạn thảo để văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng.

Đối với các vướng mắc liên quan đến việc áp dụng một số mặt hàng cụ thể như sản phẩm linh kiện, phụ tùng ô tô, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, các nội dung vướng mắc của Thông tư 01/2018/TT-BTC đã được đơn vị sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05 và đã có nhiều văn bản giải quyết vướng mắc gửi cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, trong trường hợp vẫn còn tồn tại vướng mắc, đơn vị sẽ đưa nội dung vướng mắc và cuộc họp triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 05. Dự kiến cuộc họp sẽ có đại diện Bộ Tài chính, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và các DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Đối với những hàng hóa đã có tên hàng, mô tả kỹ thuật rõ ràng trong Thông tư 05, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cơ quan Hải quan tra cứu tên hàng, mô tả kỹ thuật trong Thông tư để thực hiện theo quy định. Còn với mặt hàng là thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động dầu khí, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tra cứu tại phụ lục 2 và phụ lục 6 Thông tư 05 để xác định.

Hướng dẫn một số quy định

Trên cơ sở phản hồi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 14/11/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn gửi một số các đơn vị Hải quan địa phương triển khai áp dụng quy định tại Điều 3 Thông tư 05 đối với một số trường hợp cụ thể.

Cụ thể, đối với mặt hàng là thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan: Bà Rịa- Vũng Tàu, Hà Nam Ninh, Quảng Nam tra cứu phụ lục 2 (Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được) và phụ lục 6 (Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được) Thông tư 05 để xác định.

Đối với mặt hàng là vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được, tại phụ lục 6 Thông tư 05 quy định “vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được”. Tổng cục Hải quan yêu cầu, những vật tư cần NK phục vụ trực tiếp tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí chỉ cần đối chiếu với phụ lục 6 Thông tư 05.

Đối với các mặt hàng khác, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tùy theo mục đích sử dụng, lĩnh vực sản xuất mà hàng hóa sẽ có yêu cầu khác nhau về đặc tính, tiêu chuẩn, kỹ thuật. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ mục đích sử dụng, lĩnh vực sản xuất của hàng hóa để lựa chọn, áp dụng đối chiếu với 1 phụ lục phù hợp.

Về sự chưa phù hợp giữa tên hàng, mã số, ký hiệu, quy cách, mô tả, đặc tính kỹ thuật của một số hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị tra cứu tên hàng, mô tả, đặc tính kỹ thuật đã được quy định tại Thông tư 05 để thực hiện theo quy định đối với những hàng hóa đã có tên hàng, mô tả, đặc tính kỹ thuật rõ ràng.

Còn đối với mặt hàng xà lan, tàu thủy; van; đồ dùng bảo hộ lao động; giàn cố định trên biển, tại phụ lục 1 Thông tư 05 quy định hàng hóa trong nước đã sản xuất được bao gồm cả những hàng hóa có đồng thời các thông số kỹ thuật thấp hơn hoặc bằng thông số kỹ thuật được quy định tại phần mô tả kỹ thuật của hàng hóa, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện.

Ví dụ, STT 79 tại phụ lục 1 Thông tư 05 quy định mặt hàng xà lan nhà ở có mô tả kỹ thuật: trọng tải 9.500 tấn, sức chở 150 người thfi có thể xác định loại xà lan nhà ở có trọng tải trên là hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Ngoài ra, đối với mặt hàng Van (STT 397-400, 402, 409, 410 phụ lục 4 Thông tư -05); mặt hàng đồ dùng bảo hộ lao động (STT 40 phụ lục 6); mặt hàng giàn cố định trên biển, Tổng cục Hải quan cho rằng, các đơn vị cần tra cứu tên hàng, mô tả, đặc tính kỹ thuật trong Thông tư 05 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, theo phản hồi của Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến văn bản số 1068/BKHĐT-KHCN ngày 1/3/2021 là Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 đã hết hiệu lực thi hành, đề nghị các đơn vị không tiếp tục áp dụng văn bản này để xác định hàng hóa NK thuộc loại trong nước đã sản xuất hay chưa.

Nụ Bùi