Xây dựng khung giá với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

16:12 | 11/11/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến rộng rãi dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5.

xay dung khung gia voi ban quan ly dau tu va xay dung thuy loi 5 Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
xay dung khung gia voi ban quan ly dau tu va xay dung thuy loi 5 Hướng dẫn sử dụng kinh phí khai thác công trình thủy lợi công
xay dung khung gia voi ban quan ly dau tu va xay dung thuy loi 5
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, khung giá sản phẩm được quy định như sau: Dịch vụ kết hợp phát điện có mức khung giá là từ 8 - 9,16% giá trị sản lượng điện thương phẩm.

Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi này là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định và được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác).

Trong trường hợp có biến động bất thường, các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi và cơ quan quản lý nhà nước có thể điều chỉnh khung giá và giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác.

Việc xây dựng và gửi phương án giá để Bộ Tài chính quy định và thông báo khung giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn thu từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phần còn lại được để lại đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khung giá quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5.

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định không được thấp hơn giá tối thiểu hoặc cao hơn giá tối đa của khung giá Bộ Tài chính quy định nêu trên.

Đối với công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư và công trình thủy lợi đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước, thì giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được xác định theo hợp đồng giữa các bên, căn cứ vào khung giá của Bộ Tài chính.

Hồng Vân