VSD nhận lưu ký hơn 1,17 tỷ cổ phiếu MSB

15:39 | 27/11/2020

(HQ Online) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán MSB cho Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam.

MSB lãi hơn 1.666 tỷ đồng trong 9 tháng
MSB đã đăng ký niêm yết gần 1,18 tỷ cổ phiếu trên HSX
MSB đạt lợi nhuận hơn 2.200 tỷ đồng năm 2019
Trụ sở ngân hàng MSB.
Trụ sở ngân hàng MSB.

Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký là 1,175 tỷ cổ phiếu MSB, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bằng vốn điều lệ là 11.750 tỷ đồng.

Mã ISIN của cổ phiếu MSB là VN000000MSB9, hình thức đăng ký là ghi sổ. Bắt đầu từ ngày 27/11/2020, VSD sẽ nhận lưu ký số cổ phiếu MSB nói trên.

Ngân hàng MSB cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX).

Về kết quả kinh doanh của MSB, sau 10 tháng năm 2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 165.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh, đạt gần 1.970 tỷ, tương đương 136,8% kế hoạch cả năm, tăng 86% so với 10/2019.

Tổng thu nhập thuần lũy kế vượt mức 5.000 tỷ, cụ thể đạt 5.283 tỷ, trong đó ghi nhận sự đóng góp phần lớn từ thu nhập lãi thuần – đạt 3.658 tỷ, tăng 65% so với cùng kỳ 2019.

Tiếp nối đà tăng trưởng của CASA trong những kỳ trước, kết thúc 10 tháng, chỉ số CASA trên tổng tiền gửi đạt hơn 25%, tăng trưởng 37% so với CASA tại thời điểm 10/2019.

Hiệu quả hoạt động của MSB được cải thiện tốt trong giai đoạn vừa qua, chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) tiếp tục giảm, còn 46.2% so với mức trên 52%% của năm 2019.

Ngoài ra, hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10.48%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 29,1%, tỷ lệ nợ xấu là 2,19% trên tổng dư nợ.

Hương Dịu