VCCI kiến nghị sửa đổi thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan

18:48 | 10/01/2021

(HQ Online) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có một số góp ý về Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hiện đại hóa kiểm tra giám sát hải quan bằng trang thiết bị
Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành giúp tiết kiệm 6.300 tỷ đồng/năm
Sửa Nghị định 08/2015/NĐ-CP: Đề xuất ưu tiên về thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Doanh nghiệp tham gia góp ý sửa Nghị định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan
VCCI kiến nghị sửa đổi thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa. Ảnh: N.Linh

Cần hướng dẫn rõ về thủ tục gửi hàng tại kho ngoại quan

Tại văn bản góp ý, VCCI cho hay, một số doanh nghiệp phản ánh vướng mắc khi thực hiện gửi hàng tại kho ngoại quan. Đó là trường hợp chủ hàng nhập hàng từ nước ngoài rồi gửi trong kho ngoại quan, chưa bán cho doanh nghiệp trong nước rồi lại quyết định bán lại cho một đối tác khác tại nước ngoài.

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung hướng dẫn rõ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục phù hợp trong trường hợp này.

Thêm vào đó, VCCI cho biết, hiện nay, một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng không thống nhất giữa doanh nghiệp và đơn vị kiểm định hải quan về kết quả kiểm định. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định để giải quyết.

Cụ thể bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp chủ động thực hiện việc giám định, thử nghiệm tại các đơn vị đủ năng lực để làm căn cứ xác định tiêu chí kỹ thuật của hàng hoá. Cơ quan Hải quan căn cứ vào đó để áp dụng biện pháp quản lý hải quan phù hợp.

Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi ngờ hoặc áp dụng quản lý rủi ro thì có thể tiến hành kiểm định lại hoặc trưng cầu giám định, thử nghiệm để phát hiện vi phạm (doanh nghiệp kê khai không trung thực).

Cơ chế giải quyết tranh chấp khi có sự không thống nhất giữa kết quả giám định, thử nghiệm.

Quy định lộ trình trong điều khoản chuyển tiếp

Ngoài ra, VCCI kiến nghị một số sửa đổi để phù hợp hơn với hoạt động doanh nghiệp và các quy định khác liên quan.

Về kiểm tra thực tế hàng hoá, Điều 29.5 của Dự thảo quy định đơn vị giám định, thử nghiệm phải được bộ quản lý ngành công nhận. Nhưng VCCI cho rằng, theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật thì các bộ quản lý ngành chỉ có quyền chỉ định đơn vị giám định, thử nghiệm khi kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật.

Còn việc giám định, thử nghiệm hàng hóa theo các chỉ tiêu khác được thực hiện bởi các đơn vị có đăng ký chức năng tương ứng theo Nghị định 107 về đánh giá sự phù hợp. Các đơn vị này phải được công nhận bởi đơn vị có chức năng công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp và nộp hồ sơ đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng “các đơn vị giám định, thử nghiệm hoạt động theo quy định pháp luật về đánh giá sự phù hợp”.

Về xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan, Điều 24.1 quy định việc xác định trước chỉ được thực hiện khi có đủ cả hai điều kiện: doanh nghiệp đề nghị và phải là hàng hoá xuất nhập khẩu lần đầu hoặc có thay đổi lớn, bất thường về trị giá hải quan, hoặc có tính đặc định, khó so sánh trên thị trường.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp có hàng hoá không thoả mãn điều kiện thứ hai nhưng vẫn muốn được xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá nhằm giảm rủi ro khi xuất nhập khẩu. Đây là nhu cầu chính đáng và cần được đáp ứng.

Vì thế, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu phương án thu phí hoặc lệ phí với mức tương đương với chi phí cơ quan Hải quan bỏ ra để thực hiện việc xác định trước. Doanh nghiệp nào có nhu cầu xác định trước thì chỉ cần nộp đơn và nộp phí tương ứng với chi phí để thực hiện công việc.

Theo đánh giá của VCCI, Dự thảo bãi bỏ hai cơ chế xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại điểm a và điểm c của Điều 35.1 là hợp lý, vì cơ chế này không phù hợp với Luật Hải quan, Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn có khá nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Các doanh nghiệp này đã ký các hợp đồng sản xuất, kinh doanh với đối tác. Nếu ngay lập tức bãi bỏ hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ như Dự thảo có thể sẽ khiến các doanh nghiệp này không thể thực hiện được hợp đồng, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định lộ trình trong điều khoản chuyển tiếp để các doanh nghiệp có thời gian đàm phán với đối tác, thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Hương Dịu