Doanh nghiệp tham gia góp ý sửa Nghị định về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

10:26 | 25/11/2020

(HQ Online) - Trong hai ngày 30/11 và 8/12, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ban Quản lý Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách thuế, hải quan
Sửa đổi một số quy định về thủ tục hải quan tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP
Sửa đổi Nghị định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
3759-img-0192-crop
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. Ảnh: N.Linh

Trước đó, tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại các Nghị định 59/2018/NĐ-CP và 08/2015/NĐ-CP để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện chỉ đạo, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian qua, để đảm bảo kết cấu, nội dung nghị định được sửa đổi đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, Tổng cục Hải quan đã lấy ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc, đồng thời đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đối với dự thảo.

Để tiếp tục hoàn thiện Nghị định sửa đổi, đảm bảo thời gian ban hành nghị định đúng kế hoạch, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ban Quản lý Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, tại miền Bắc và miền Nam.

Tại hội thảo, nội dung dự thảo Nghị định dự thảo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ được giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng trao đổi, lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, các cục hải quan địa phương và các bên có liên quan về dự thảo Nghị định và dự thảo Quyết định đối với các nội dung liên quan.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định lần này liên quan đến các nhóm vấn đề: thủ tục hải quan; Cơ chế một cửa quốc gia; công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan; nhóm vấn đề về quản lý doanh nghiệp ưu tiên; công tác quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh; thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất khác; thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất nhập cảnh; kiểm tra sau thông quan; công tác chống buôn lậu; quản lý kho ngoại quan; thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; quản lý phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa.

N.Linh