Từ 1/1, hàng tạm nhập tái xuất chỉ thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính

15:46 | 04/01/2021

(HQ Online) - Hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương).

Quản chặt hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, vận chuyển độc lập
Tăng cường kiểm tra giám sát hàng tạm nhập tái xuất
Rà soát và xử lý phí hải quan hàng tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập trên Hệ thống
Hàng tạm nhập tái xuất chỉ thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính.
Công chức Hải quan Lạng Sơn giám sát hàng tạm nhập tái xuất. Ảnh: H.Nụ.

Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Quy định cũng được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.

Để phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BCT nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BCT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Sở Công Thương 25 tỉnh/thành phố biên giới thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh nhập khẩu hoặc tái xuất qua địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BCT

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để tăng cường quản lý, kịp thời báo cáo và kiến nghị các biện pháp xử lý tới Bộ Công Thương, UBND tỉnh khi có khó khăn, vướng mắc để cùng phối hợp xử lý.

Thanh Nguyễn