Tăng cường kiểm tra giám sát hàng tạm nhập tái xuất

14:48 | 17/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý hành vi gian lận thương mại đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, quá cảnh hàng hóa.

Rà soát và xử lý phí hải quan hàng tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập trên Hệ thống
Tổng cục Hải quan chỉ đạo quản lý tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở Cao Bằng
Những lưu ý về cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất
5448 4401 10 4018 0105 hqcb baohaiquan
Hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Cao Bằng. Ảnh: T.Bình.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan của Tổng cục Hải quan.

Một số biện pháp được Tổng cục Hải quan nêu rõ như, tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan nhằm kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa quá cảnh, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan trong thời gian hàng hóa lưu giữ, lưu kho, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, đặc biệt là trong thời gian hàng hóa lưu giữ tại kho, bãi của doanh nghiệp và kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất, cửa khẩu nhập và trong thời gian chia nhỏ container để vận chuyển sang nước nhập khẩu.

Các biện pháp giám sát nhằm đảm bảo hàng hóa còn nguyên trạng, không để xảy ra tình trạng lợi dung để đánh tráo hàng hóa, thay đổi nhãn, mác, xuất xứ hàng hóa.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện kiểm tra điều kiện của phương tiện chứa hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan khi thực hiện việc niêm phong hải quan đối với hàng hóa vận chuyển; giám sát hàng hóa trong thời gian chia nhỏ container để tái xuất; giám sát hàng hóa vận chuyển từ kho, bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới, điểm thông quan hàng hóa đến cửa khẩu xuất.

Đặc biệt, về cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa, không cho phép làm thủ tục tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới sau: Nà lạn (Cao Bằng), A-Pa-Chải (Điện Biên), Lũng Pô (Lào Cai) và các địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định mở cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Việc tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới khác thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan yêu cầu lực lượng chống buôn lậu tiến hành thu thập, phân tích và xử lý các thông tin nghiệp vụ hải quan có liên quan; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tổ chức nắm tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm đối với hàng hóa, doanh nghiệp, địa bàn có nguy cơ gian lận…

N.Linh