Trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế

10:13 | 14/09/2021

(HQ Online) - Theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc không cung cấp thông tin đúng thời hạn hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ khi cơ quan quản lý thuế có yêu cầu.

Cơ quan Hải quan chỉ quản lý thu và hoàn thuế nộp thừa ở khâu nhập khẩu
Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gặp vướng liên quan đến xác minh thông tin của người nộp thuế để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Để có đủ căn cứ giúp Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xử lý sự việc, theo Tổng cục Hải quan, tại các Điều 31, Điều 32, 35, 36 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đã quy định rõ các trường hợp yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin theo quy định.

1848-1355-4-2028-img-7165-baohaiquan
CBCC Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giải quyết thủ tục cho DN- Ảnh tư liệu. Ảnh: Thu Hòa

Theo đó, tùy từng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế cụ thể, trường hợp quá thời hạn quy định mà Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không nhận được phản hồi của cơ quan chức năng thì xem xét áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác theo quy định.

Liên quan tới kết nối, trao đổi thông tin với ngân hàng, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để phối hợp các đơn vị có liên quan (Tổng cục Thuế, ngân hàng thương mại) xây dựng cơ chế trao đổi thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế theo phương thức điện tử. Sau khi hoàn thiện nâng cấp hệ thống, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Đối với việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế, khoản 1 Điều 128 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định: “1. Người ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế”.

Điều 28 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin: “1. Khi cơ quan quản lý thuế yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 15 và khoản 2, khoản 4 Điều 98 Luật Quản lý thuế thì cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân phải cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo nội dung yêu cầu của cơ quan quản lý thuế”.

Theo đó, để xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 15, 98 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 26, 27, 28 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Nụ Bùi