Cơ quan Hải quan chỉ quản lý thu và hoàn thuế nộp thừa ở khâu nhập khẩu

10:02 | 23/07/2021

(HQ Online) - Theo quy định thì cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK và cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đối với các cơ sở kinh doanh.

Hoàn thuế tương ứng với lượng nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu
Không có cơ sở hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất
Hướng dẫn quy định hoàn thuế, không thu thuế, chậm nộp tiền phạt

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Lâm Nghiệp về thẩm quyền hoàn thuế GTGT, theo Tổng cục Hải quan, Điều 22 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định liên quan đến việc tổ chức thu thuế GTGT: “Cơ quan Thuế chịu trách tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT và hoàn thuế GTGT đối với các cơ sở kinh doanh; cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK”.

Tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và Thông tư 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã hướng dẫn, quy định rõ về quản lý hoàn thuế GTGT.

Theo đó, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa NK và hoàn thuế GTGT nộp thừa khâu NK.

5509-5-3323-dsc03108-baohaiquan
Công chức Chi cục Hải quan Buprăng- Cục Hải quan Đắk Lắk hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục. Ảnh: N.H.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH Lâm Nghiệp làm thủ tục NK theo loại hình kinh doanh sản xuất, thực hiện XK theo loại hình xuất kinh doanh, không phát sinh tiền thuế GTGT nộp thừa ở khâu NK thì cơ quan Hải quan không có thẩm quyền xử lý hoàn thuế GTGT trong trường hợp này.

Liên quan tới mã loại hình, trường hợp DN NK hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ gia công, sản xuất XK, DN chế xuất và DN trong khu phi thuế quan); hàng NK đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại chi cục hải quan khác chi cục hải quan cửa khẩu; DN nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DN chế xuất hoặc nhập kinh doanh tại chỗ thì sử dụng loại hình A12- Nhập kinh doanh sản xuất.

Khi DN XK hàng hóa kinh doanh thương mại đơn thuần ra nước ngoài hoặc XK vào khu phi thuế quan, DN chế xuất theo hợp đồng mua bán và trường hợp thực hiện quyền kinh doanh XK của DN đầu tư nước ngoài (bao gồm cả quyền kinh doanh của DN chế xuất) thì sử dụng loại hình B11- xuất kinh doanh.

Trường hợp DN XNK theo loại hình sản xuất XK thì khi NK khai báo loại hình E31, khi XK khai báo loại hình E62, việc áp dụng chính sách thuế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc xác định loại hình XNK, DN căn cứ vào mục đích XNK, mục đích sử dụng hàng hóa để lựa chọn loại hình cho phù hợp.

Nụ Bùi