TPHCM: Doanh nghiệp vi phạm kiểm tra chuyên ngành giảm mạnh

09:08 | 24/11/2020

(HQ Online) - Số lượng doanh nghiệp vi phạm về chính sách quản lý chuyên ngành, không được cơ quan Hải quan cho mang hàng về bảo quản giảm mạnh.

3936-6-4624-img-0776
Giám định lô gỗ Giáng hương trong lô hàng 50 container. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, tính đến ngày 17/11/2020, các chi cục hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu – Cục Hải quan TPHCM phát hiện có 167 doanh nghiệp vi phạm về chính sách quản lý chuyên ngành, giảm gần 100 doanh nghiệp so với thời điểm trước đó.

Mặc dù số doanh nghiệp vi phạm giảm, nhưng có hàng chục trường hợp nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành nhiều năm nhưng không nộp cho cơ quan Hải quan theo quy định.

Trong số các doanh nghiệp nêu trên, có 157 doanh nghiệp vi phạm chính sách quản lý hải quan đối với hàng hóa đã được cho mang về bảo quản chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, nhưng đã quá hạn 30 ngày mà doanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra.

Đồng thời, có 10 doanh nghiệp nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành quá hạn bị Cục Hải quan TPHCM xử phạt vi phạm hành chính, không được đưa hàng về bảo quản trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Đáng chú ý, trong danh sách doanh nghiệp vi phạm chính sách quản lý kiểm tra chuyên ngành lần này phần nhiều doanh nghiệp nợ kết quả kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực đăng kiểm.

Hiện Cục Hải quan TPHCM đã gửi danh sách các doanh nghiệp vi phạm trên đến các đơn vị hải quan địa phương trong cả nước để phối hợp thực hiện chế tài đối với các doanh nghiệp vi phạm về kiểm tra chuyên ngành

Lê Thu