Tổng Công ty Rau Quả, Nông sản bị phạt hành chính chứng khoán hơn nửa tỷ đồng

09:21 | 29/04/2019

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt Tổng Công ty Rau Quả, Nông sản – Công ty cổ phần số tiền lên tới 520 triệu đồng do nhiều lỗi vi phạm hành chính chứng khoán.

tong cong ty rau qua nong san bi phat hanh chinh chung khoan hon nua ty dong Bánh kẹo Hải Châu bị phạt hành chính chứng khoán hơn 400 triệu đồng
tong cong ty rau qua nong san bi phat hanh chinh chung khoan hon nua ty dong Thêm một nhà đầu tư bị xử phạt hành chính chứng khoán gần 700 triệu đồng
tong cong ty rau qua nong san bi phat hanh chinh chung khoan hon nua ty dong Thế giới số Trần Anh bị phạt hành chính chứng khoán 50 triệu đồng
tong cong ty rau qua nong san bi phat hanh chinh chung khoan hon nua ty dong
Nhiều công ty đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không công bố thông tin.

Theo Quyết định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng Công ty Rau Quả, Nông sản – Công ty cổ phần bị hạt tiền 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán. Việc xử phạt này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Công ty này cũng bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tổng Công ty Rau Quả, Nông sản – Công ty cổ phần không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với nhiều tài liệu như: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1,2/2017; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 3,4/2017; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2017; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1,2,3,4/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2018; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng quý 2/2017…

Ngoài ra, Công ty này cũng bị phạt thêm 85 triệu đồng vì đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét của Công ty, trong năm 2017 và năm 2018, Công ty đã cung cấp các khoản vay cho cổ đông của Công ty.

Cùng với Tổng Công ty Rau Quả, Nông sản – Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành cũng mới bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Thùy Linh