Bánh kẹo Hải Châu bị phạt hành chính chứng khoán hơn 400 triệu đồng

10:21 | 20/04/2019

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính chứng khoán với Công ty bánh kẹo Hải Châu số tiền 410 triệu đồng.

banh keo hai chau bi phat hanh chinh chung khoan hon 400 trieu dong Thêm một nhà đầu tư bị xử phạt hành chính chứng khoán gần 700 triệu đồng
banh keo hai chau bi phat hanh chinh chung khoan hon 400 trieu dong Thế giới số Trần Anh bị phạt hành chính chứng khoán 50 triệu đồng
banh keo hai chau bi phat hanh chinh chung khoan hon 400 trieu dong
Công ty còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.Ảnh Internet.

Theo Quyết định số 284/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, công ty bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định đối với tài liệu, biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018; công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; biên bản họp và nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Bên cạnh đó, Bánh kẹo Hải Châu còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, cùng với Bánh kẹo Hải Châu, Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Thùy Linh