Tiếp tục hướng dẫn sử dụng mã loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu

16:55 | 27/04/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố nhiều nội dung liên quan đến việc sử dụng mã loại hình theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 8/5/2021.

Hướng dẫn áp dụng mã loại hình đối với trường hợp tái nhập nguyên liệu, vật tư
Mã loại hình xuất nhập khẩu và hoàn thuế nhập khẩu được thực hiện như thế nào?
Hướng dẫn sử dụng mã loại hình B13 trong bảng mã loại hình XNK
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai. Ảnh: Q.H
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai. Ảnh: Q.H

Cụ thể, liên quan đến mã loại hình B11, một số đơn vị hải quan địa phương phản ánh trường hợp: xuất bán phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa là xuất khẩu tại chỗ theo hợp đồng mua bán trực tiếp, không qua chỉ định và không phải trường hợp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước của DNCX thực hiện mã loại hình nào B11 hay H21.

Về vấn đề trên, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính: phế liệu, phế phẩm của DNCX được phép bán vào thị trường nội địa hoặc xuất khẩu ra nước ngoài phải thực hiện thủ tục hải quan.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 1357/QĐ-TCHQ thì mã loại hình B11 – Xuất kinh doanh sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán.

Căn cứ các quy định trên Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DNCX bán phế liệu, phế phẩm được loại ra trong quá trình sản xuất theo hợp đồng mua bán thì sử dụng mã loại hình B11.

Bên cạnh đó, trả lời về trường hợp: DNCX bán thanh lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị vào nội địa, Tổng cục Hải quan cho biết, theo điểm b số thứ tự 3 Quyết định 1357/QĐ-TCHQ thì trường hợp DNCX thanh lý hàng hóa đã nhập khẩu vào nội địa sử dụng mã loại hình B13.

Ngoài các trường hợp trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể về trường hợp sử dụng mã loại hình E54, E62, A12, A11 và A41, A11 và A12, A21...

N.Linh