Tiếp tục hoàn thiện quy định về sử dụng kinh phí chi thường xuyên để sửa chữa, cải tạo công trình

09:32 | 16/02/2023

(HQ Online) - Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính, cử tri TP Hải Phòng đề nghị Bộ xem xét, ban hành hướng dẫn nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh và quy định cụ thể theo hướng giới hạn kinh phí thực hiện, tạo điều kiện cho các đơn vị dự toán chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên để bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đối với tài sản hiện có hoặc đối với các trường hợp cần đảm bảo tính kịp thời, cấp bách (như đối với những công trình cần phải cải tạo, khắc phục ngay do bị sập hoặc sụt lở do thiên tai...).

Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, phải thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Qua phản ánh của một số bộ, ngành, địa phương và các đại biểu Quốc hội, việc cải tạo, nâng cấp trụ sở, công trình, máy móc, thiết bị thuộc tài sản công sử dụng vốn đầu tư công khó khả thi vì phải có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi đó việc sửa chữa, cải tạo phát sinh đột xuất trong năm, khó kế hoạch hoá trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục trong các công trình đã có. Đến nay, đã có 83/84 bộ, ngành, địa phương đồng ý dùng chi thường xuyên thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục trong các công trình đã có.

Căn cứ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội bổ sung quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình; xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị quyết và công văn lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội theo quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thùy Linh