Tiếp nhận 102.337 đơn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

14:52 | 02/02/2018

(HQ Online)- Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ-SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ Đinh Hữu Phí cho biết, năm 2017, Cục SHTT đã tiếp nhận 102.337 đơn các loại, trong đó có 58.877 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. 

tiep nhan 102337 don trong linh vuc so huu tri tue

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Cục SHTT đã xử lý 80.599 đơn các loại, trong đó có 39.250 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN và cấp văn bằng bảo hộ cho 28.314 đối tượng SHCN, bao gồm 1.745 bằng độc quyền sáng chế, 146 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 2.267 bằng độc quyền kiểu dánh công nghiệp, 19.401 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia và chấp nhận bảo hộ 4.745 nhãn hiệu quốc tế; 6 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và 4 giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Theo ông Đinh Hữu Phí, kết quả trên là điều đáng mừng vì xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ. Thậm chí, một cửa hiệu nhỏ cũng đăng ký nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, Cục SHTT cũng triển khai một loạt các nhiệm vụ khác liên quan đến xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về SHTT. Hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT năm 2017 có nhiều điểm sáng, đặc biệt là việc tổ chức thành công chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc WIPO, việc Đại sứ Dương Chí Dũng đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 – 2019 và Tổ chức thành công các Phiên họp lần thứ 44 và 45 Nhóm Chuyên gia SHTT của APEC và các hoạt động có liên quan khác, góp phần vào sự thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017.

Đồng thời, Cục SHTT cũng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công SHTT để hỗ trợ chuyển hóa quyền SHTT của DN, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của DN và nền kinh tế. Trọng tâm của các hoạt động này là hỗ trợ DN phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế, nhất là trong phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Về kế hoạch năm 2018, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết sẽ hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT quốc gia trong Quý II/2018; tập trung triển khai nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Luật SHTT. Đồng thời sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác của Cục và hệ thống SHTT của Việt Nam; hoàn tất thủ tục gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế KDCN; chuẩn bị để thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực CNTT để đáp ứng yêu cầu của công việc; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác xử lý đơn SHCN thông qua nâng cao năng lực và việc hoàn thiện các quy trình, thủ tục thẩm định đơn SHCN; tập trung xử lý các đơn SHCN tồn sâu.

Đảo Lê